Wybrałeś już odpowiednie dla siebie mieszkanie, ale jesteś w trakcie gromadzenia środków finansowych oraz dokumentów i obawiasz się tego, by przez ten czas sprzedający nie znalazł lepszego kupca? Umowa przedwstępna kupna nieruchomości sporządzona przez notariusza to rozwiązanie zadowalające obie zainteresowane strony. Co powinno się w niej znaleźć?

1. Cena nieruchomości

W umowie przedwstępnej powinna znaleźć się jasno sprecyzowana cena nieruchomości, która może być określona ryczałtem lub może wynikać z iloczynu metrów kwadratowych mieszkania oraz ceny za metr kwadratowy. Jest to informacja niezwykle istotna do uzyskania kredytu hipotecznego.

2. Metraż nieruchomości

Innym aspektem, który powinien zostać ujęty w umowie przedwstępnej, powinien być metraż nieruchomości. Może on wynikać z aktu czy też księgi wieczystej, ale najważniejsze jest to, by został on poddany weryfikacji, bo zawsze istnieje możliwość, że nie zgadza się on ze stanem faktycznym.

3. Przynależność dodatkowych pomieszczeń

Warto zwrócić uwagę na fakt, czy do kupowanej nieruchomości przynależna jest np. piwnica czy też komórka. Może się bowiem okazać, że dodatkowe pomieszczenie wlicza się w metraż mieszkania, choć nie powinno. Nic nie stoi na przeszkodzie, by na umowie przedwstępnej był wyszczególniony metraż piwnicy czy komórki, ale jako oddzielne pomieszczenie, a nie jako część mieszkania, za które płacisz.

4. Sposób i termin płatności końcowej

Uwzględnienie tego aspektu jest bardzo istotne zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego. Płatność może zostać zrealizowana gotówką podczas podpisywania aktu notarialnego, przelewem po dokonaniu transakcji oraz kupno na kredyt, co zostanie uwzględnione w akcie notarialnym. Warto również uwzględnić nieprzekraczalny termin płatności.

5. Cesja praw do zakupu na osobę trzecią

Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, które może Cię uchronić przed utratą zadatku. „Podstawienie” osoby trzeciej do umowy przedwstępnej stosowane jest najczęściej w sytuacji, gdy istnieje realna szansa na nieotrzymanie kredytu, a kupujący nie chce stracić swoich pieniędzy. Warto jednak pamiętać o tym, że sprzedający może nie zgodzić się na cesję praw.

6. Zapis o dokumentach, które musi przygotować sprzedający do umowy przyrzeczonej

Wśród wymienionych dokumentów oraz zaświadczeń powinny się znaleźć: księga wieczysta, akt notarialny, dowód osobisty, wypisy z rejestru lokali lub gruntu (jeśli istnieje taka potrzeba), a także zaświadczenie o braku zameldowania w sprzedawanej nieruchomości oraz zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości opłat za mieszkanie. Może się jednak okazać, że tych dokumentów będzie niezbędne znacznie więcej.

7. Termin opuszczenia lokalu

Aspekt ten powinien być dokładnie sprecyzowany w umowie przedwstępnej, gdyż wtedy notariusz uwzględni go również w umowie przyrzeczonej.

8. Termin umowy przyrzeczonej

Ustal dogodny dla siebie termin umowy przyrzeczonej. Pomoże Ci to w załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności.

9. Odpowiednie zapisy prawne

Jest ich tak naprawdę bardzo wiele i mogą dotyczyć wielu aspektów m.in. tego, że właściciel nie posiada żadnych długów w Urzędzie Skarbowym czy też ZUS-ie. O odpowiednie zapisy prawne powinien jednak zadbać notariusz lub Twój radca prawny.