Umowa najmu mieszkania zawierana jest między właścicielem lokalu a najemcą. Pozwala lokatorowi na użytkowanie nieruchomości na czas określony lub nieokreślony w zamian za wynagrodzenie w formie czynszu. Aby umowa najmu chroniła zarówno interesy wynajmującego, jak i najemcy, musi zostać odpowiednio skonstruowana. Jakie zapisy powinny się w niej znaleźć?

Podstawowe elementy umowy wynajmu mieszkania

Przepisy dotyczące umowy najmu mieszkania regulują Kodeks cywilny oraz Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Żaden z tych aktów prawnych nie podaje, jaką formę powinna przyjąć umowa, ale w praktyce niemal zawsze zawiera się ją na piśmie – pozwala to uniknąć ewentualnych nieporozumień. Umowa wynajmu mieszkania powinna zawierać pięć podstawowych elementów:

  • dane stron umowy,
  • oznaczenie przedmiotu najmu,
  • czas trwania umowy,
  • wysokość czynszu,
  • prawa i obowiązki stron.

Warto mieć na uwadze, że stronom nie przysługuje całkowita dowolność – zapisy umowy nie mogą być sprzeczne ze wspomnianą ustawą o ochronie praw lokatorów.

Dodatkowe elementy umowy wynajmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania może zawierać także inne zapisy. Często określa się w niej wysokość kaucji, którą najemca musi wpłacić wynajmującemu. To zabezpieczenie finansowe pozwalające na pokrycie ewentualnych szkód. W umowie należy wyszczególnić także wszystkie opłaty ponoszone przez najemcę. Mowa tu przede wszystkim o rachunkach związanych ze zużyciem mediów (energii elektrycznej, wody, ogrzewania, gazu). Ponadto do umowy najmu warto dołączyć protokół zdawczo-zbiorczy. Należy w nim spisać, jakie elementy wchodzą w skład wyposażenia lokalu oraz jaki jest ich stan. Warto wykonać zdjęcia, które udokumentują stan lokalu i wyposażenia.

Jeśli planujesz wynajem mieszkania w Toruniu i chcesz zabezpieczyć swoje interesy, zgłoś się do naszego biura nieruchomości. Pomożemy Ci skonstruować umowę najmu w taki sposób, aby zawierała wszystkie niezbędne zapisy. W ten sposób pomożemy Ci uchronić się przed nieprzewidzianymi sytuacjami.