Własny dom to marzenie wielu osób. Jego budowa wymaga zarówno dużych nakładów finansowych, jak i konieczności dopełnienia wielu formalności. Jednym z nich jest wybór działki budowlanej – powinna być ona nie tylko dopasowana do koncepcji architektonicznej planowanego obiektu, ale także spełniać wymagania określone w przepisach. Jakie normy musi spełniać działka budowlana?

Wymagania dotyczące działki budowlanej

Nie każda działka jest działką budowlaną. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4. ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, aby dana działka mogła zostać uznana za działkę budowlaną, musi ona mieć:

  • wielkość,
  • cechy geometryczne,
  • dostęp do drogi publicznej,
  • wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniające wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Minimalna powierzchnia działki budowlanej

Obecne krajowe przepisy nie wskazują minimalnej powierzchni działki budowlanej – określają jedynie, jakim warunkom powinny odpowiadać budynki na nich usytuowane. Dom lub inny obiekt można postawić w odległości co najmniej 3 m od granicy działki, jeśli jest to ściana bez drzwi i okien, lub 4 m od granicy działki w przypadku ściany z drzwiami i oknami.

Nie oznacza to jednak, że działka budowlana może mieć dowolną powierzchnię. Minimalną wielkość działki budowlanej określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ich zapisy mogą się znacznie różnić, dlatego przed zakupem działki należy sprawdzić, jaką minimalną powierzchnię działki budowlanej określa wspomniany dokument. W miastach minimalna powierzchnia działki budowlanej określona przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wynosi zwykle od 300 do 500 m2. Na terenach podmiejskich i wiejskich jest to najczęściej od 800 do 1000 m2.

Interesuje Cię działka budowlana w Toruniu lub okolicach? Zgłoś się do naszego biura. Oferujemy szeroki wybór działek znajdujących się zarówno w stolicy województwa, jak i mniejszych miejscowościach. Wiele z nich położonych jest w otoczeniu lasów i pól, dzięki czemu zapewnia ciszę i spokój, a jednocześnie pozwala korzystać z bogatej infrastruktury Torunia.