Zakup lub sprzedaż nieruchomości, takiej jak mieszkanie lub dom, to jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu wielu osób. W Polsce, aby taka transakcja była ważna, musi spełniać określone wymogi formalne wynikające z przepisów prawa. W poniższym artykule omówimy cztery kluczowe kwestie dotyczące umowy kupna/sprzedaży nieruchomości.

Umowa notarialna jako podstawa transakcji

Pierwszym i najważniejszym wymogiem formalnym jest zawarcie umowy kupna/sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Oznacza to, że strony muszą udać się do kancelarii notarialnej, gdzie notariusz sporządzi odpowiedni dokument. Akt notarialny gwarantuje zgodność treści umowy z prawem, a także zapewnia bezpieczeństwo prawne obu stron. Ponadto, notariusz sprawdza tożsamość stron, ich zdolność prawną do zawarcia umowy oraz uprawnienia do dysponowania nieruchomością.

Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości

Przed zawarciem umowy kupna/sprzedaży nieruchomości warto dokładnie sprawdzić jej stan prawny. Obejmuje to m.in. weryfikację wpisu w księdze wieczystej, która zawiera informacje o właścicielu, ewentualnych ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości oraz obciążeniach, takich jak hipoteka. Ponadto, warto sprawdzić stan techniczny budynku oraz ewentualne problemy związane z planowaniem przestrzennym. Wszystkie te informacje mogą mieć istotny wpływ na wartość nieruchomości w Toruniu oraz warunki transakcji.

Opłaty i podatki związane z transakcją

Kolejnym istotnym aspektem są opłaty i podatki związane z zakupem lub sprzedażą nieruchomości. Do najważniejszych należy podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2% wartości nieruchomości i jest pobierany przez notariusza. Ponadto, strony muszą uiścić wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego. Warto również pamiętać o kosztach związanych z ewentualnym kredytem hipotecznym, takich jak prowizja banku czy opłata za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.